NABÓR WNIOSKÓW: PO PW 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA Działanie 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ
Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych
(przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu
w celu wprowadzenia innowacji produktowej)


1. CEL DZIAŁANIA
Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW: RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Działanie: Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

1. CEL DZIAŁANIA
Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW: PO IR 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Priorytet Inwestycyjny 3.2.2  PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu
 podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

1. CEL DZIAŁANIA
 „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW: VOUCHER NA INNOWACJE DLA LUBUSKICH FIRM

1. CEL DZIAŁANIA
Program Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Voucher na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji do tych przedsiębiorstw, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji i przedsiębiorczości.

Czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW: PROSUMENT - dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2. Prosument- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj dalej