NABÓR WNIOSKÓW: WRPO 1.2 SCHEMAT IV - NA INWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE!

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków z działania WRPO 1.2 schemat IV na iwestycje już zakończone. Działanie skierowane jest na dofinansowanie projektów już zrealizowanych, co oznacza, iż jeśli w okresie X (okres kwalifikowalności kosztów zostanie podany wraz z ogłoszeniem konkursu). W trakcie ostatniego naboru okres kwalifikowalności rozpoczynał się z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Czytaj dalej

Nabór wniosków w programie PATENT PLUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…