TRANSFER TECHNOLOGII

Opinie o innowacyjności. Opinia o innowacyjności/nowej technologii to nieodłączny element inwestycji dotowanych ze środków unijnych. Jest to dokument przygotowany przez uprawnioną jednostkę badawczo-rozwojową poświadczającą poziom innowacyjności danej technologii lub produktu. Usługa dotyczy wyszukania kompetentnej instytucji oraz przygotowania opinii zgodnie z wytycznymi do danego działania.

Audyt Innowacyjności. W ramach audytu innowacyjności badany jest potencjał firmy pod względem możliwości wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu/usługi, procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej. Dane z zakresu analizy finansowej, organizacji i zarządzania oraz dojrzałości technologicznej wskazują poziom absorpcji innowacji danego podmiotu.

Komercjalizacja technologii. Usługa dotyczy dwóch płaszczyzn: pozyskania technologii dla naszego podmiotu oraz sprzedaż rozwiązania innowacyjnego. Usługi w zakresie komercjalizacji technologii to wsparcie w obszarze własności intelektualnej, finansów oraz zarządzania ryzykiem.
 
Zarządzanie własnością intelektualną. Wejście Polski do Unii Europejskie wymusiło nowe spojrzenie na kapitał intelektualny firmy i korzyści wynikające z jego ochrony. Zarządzanie własnością intelektualną obejmuje weryfikację szeregu zagadnień: jak chronić dobra niematerialne, własny dział B+R czy zakup praw wyłącznych, uzyskania prawa wyłącznego czy uznanie dóbr niematerialnych jako wiedzy utajnionej. Korzystanie przez przedsiębiorców z systemu ochrony własności intelektualnej powinno stać się czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu działań innowacyjnych i twórczych.