Aktualności

Kolejny sukces - Kredyt na innowacje technologiczne z firmą VERUM

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, 3 Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, PO IR 2014-2020.

Więcej…

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy VERUM, Współorganizatora oraz Partnera wydarzenia, serdecznie zapraszamy na „I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem”, które odbędzie się  7 października 2016 roku na Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Auli im. Prof. Józefa Jury, ul. Jagiellońska 82D, 03-301 Warszawa.

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.