Atualności

Chwalimy się. Kolejne sukcesy firmy VERUM.

Kolejne sukcesy firmy VERUM. Cztery opracowane przez nas wnioski aplikacyjne otrzymały wsparcie w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Więcej…

NABÓR WNIOSKÓW: działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 
1. CEL DZIAŁANIA
Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorców.

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.