Atualności

NABÓR WNIOSKÓW: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO Województwa Podkarpackiego

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Działanie: Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

1. CEL DZIAŁANIA
Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Więcej…

NABÓR WNIOSKÓW: WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Informujemy, iż za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego został ogłoszony nabór wniosków, w ramach którego możecie Państwo docelowo otrzymać nawet 5 000 000,00 PLN

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.